Antiquidades Orientais

Xerxes 1 er ou Assuero do livro de Ester