Antiquidades Orientais

Relevo funerario e luto na Biblia